Слободна енергија

Слободна енергија, енергија нулте тачке, алтернативни извори енергије, обновљиви извори енергије. Чланци који се фокусирају на алтернативу гледају на добијање енергије у односу на утицај на животну средину.